PRODUCTEN

KuilKenner bevat vanaf nu een nieuw onderdeel: Penskarakter; onze nieuwe kijk op kuilen.Met het...
BemestingsWijzer: dé informatie voor uitgekiende bemesting! BemestingsWijzer is een topproduct...
De kwaliteit van groenten en fruit is van diverse factoren afhankelijk. Residuonderzoek speelt...
Optifeed® is het top-product van BLGG AgroXpertus op het gebied van informatievoorziening rondom...

EXPERTISE

De schade door stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) neemt de laatste jaren sterk toe. Het gaat op jaarbasis om miljoenen euro’s schade. Het roer moet daarom om in de bollensector. Telers moeten besmettingen gaan voorkomen en terugdringen. Preventieve monstername is een belangrijk middel om dit te bereiken. De KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) en BLGG AgroXpertus...
Is het zinvol om in droge tijden te beregenen? Daar is niet een standaard antwoord op te geven. Dit moet met beleid gebeuren en kan per bedrijf en zelfs per perceel verschillend zijn. Gebruik in ieder geval de pF-curve van het bemestingsverslag om te bepalen hoeveel maximaal zinvol is.Rendabel beregenen kan pas als de investering in apparatuur en brandstof op z’n minst wordt terugverdiend met een...
Investeren in organische stof is investeren in de lange termijn. Organische stof vervult tal van belangrijke functies in de bodem. Zo zorgt het voor een goede waterhuishouding: een belangrijk aandachtspunt nu we steeds vaker met zowel droogte als juist extreme neerslag te maken hebben! Er zijn heel wat goede redenen om te investeren in organische stof. Organische stof vervult als het ‘zwarte goud...
De graanoogst staat alweer voor de deur. De periode tussen graanoogst en inzaaien van een groenbemester is het meest geschikt om uw percelen te bekalken. Hiermee verbetert u de bodemstructuur en verhoogt u de pH.Direct na de oogst begint de reparatie van uw percelen. Bekalking is één van de belangrijkste ‘tools’ die u als akker- of tuinbouwer in handen heeft om de bodemvruchtbaarheid van uw...
De chemische samenstelling van uitgangswater verschilt sterk. De kwaliteit van grondwater is afhankelijk van diverse factoren. Hetzelfde geldt voor oppervlakte- en leidingwater. Laat daarom minimaal eens per jaar uw uitgangswater onderzoeken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.De hoeveelheid nutriënten in uitgangswater is nooit constant. In de bodem vinden allerlei processen plaats die...

TOEPASSINGEN

  • Online residuverslagen in grafieken en overzichten
  • Online bemestingsverslagen, geordend per perceel
  • Uw voederwaardeverslagen online; actueel en handig