PRODUCTEN

KuilKenner bevat vanaf nu een nieuw onderdeel: Penskarakter; onze nieuwe kijk op kuilen.Met het...
BemestingsWijzer: dé informatie voor uitgekiende bemesting! BemestingsWijzer is een topproduct...
De kwaliteit van groenten en fruit is van diverse factoren afhankelijk. Residuonderzoek speelt...
Optifeed® is het top-product van BLGG AgroXpertus op het gebied van informatievoorziening rondom...

EXPERTISE

BLGG werkt mee aan een nieuw onderzoek om het effect van ‘Bodem resetten’ te testen. Dit is een vorm van biologische grondontsmetting, ontwikkeld door het bedrijf Thatchtec in samenwerking met de Wageningen Universiteit. BLGG voert de nematoden- en nutriëntenanalyses uit. Agrifirm Plant is projectleider en hoofdaanvrager van het onderzoek.Samen met een reeks betrokken partijen wordt een versneld...
De graskuilen van 2014 hebben gemiddeld genomen een hoge verteringssnelheid. U kunt hier hard mee melken, maar dit vraagt om stuurmanskunst om uw koeien gezond te houden. Hieronder een aantal tips om uw ruwvoer goed te benutten en te besparen op onnodige kosten: 1. Probeer zoveel mogelijk uit eigen ruwvoer te melken Voor de uitslag van uw kringloopwijzer is iedere kg voer die u aan moet kopen...
Het grasseizoen van 2014 zit er al weer bijna op. Uit de gemiddelden van BLGG blijkt dat meer dan 50% van de graskuilen een te hoge verteringssnelheid heeft. Het voorkomen van pensverzuring is daarom dé grote uitdaging voor het komend stalseizoen. 2014 was en is een goed ruwvoerjaar. Er is veel gras met een hoge voederwaarde gewonnen. Uit de meest recente cijfers van BLGG blijkt echter dat meer...
Melkkoeien krijgen tegenwoordig minder fosfor binnen. Door de strengere bemestingsnormen nemen de gehaltes in ruwvoer af en ook in krachtvoer zit minder. Veel melkveehouders denken dat actuele gezondheidsproblemen hierdoor veroorzaakt worden. Calcium speelt echter ook een belangrijke rol.Voor de gezondheid van melkkoeien zijn tal van macro- en sporenelementen belangrijk. Van fosfor is bekend dat...
De zomerkuilen (voornamelijk 2e snede) van 2014 zijn gezond en hebben een hoge voederwaarde. Met een bovengemiddelde VEM (902 t.o.v. 884 gemiddeld andere jaren)  zijn ze aanzienlijk beter verteerbaar dan vorig jaar.Het ruw eiwit (RE) is wel beduidend lager. Dit is mogelijk een gevolg van de hoge stikstofonttrekking in de eerste snede.  Kijk voor meer resultaten op onze site.Kans op...

TOEPASSINGEN

  • Online residuverslagen in grafieken en overzichten
  • Online bemestingsverslagen, geordend per perceel
  • Uw voederwaardeverslagen online; actueel en handig