PRODUCTEN

Een gezonde teelt van begin tot eind! Dat is het doel van GewasgezondheidsMonitor. Virussen,...

EXPERTISE

Eind 2015 kreeg Eurofins Agro van diverse klanten vragen over de afrijping van snijmaïs. Veel maïs was namelijk nog niet voldoende afgerijpt aan het einde van het groeiseizoen. Naast de rassenkeuze is ook het bodembeheer belangrijk voor een goede afrijping.Het seizoen 2015...
Sam Wisse uit Meliskerke laat zijn gras- en maïskuilen altijd uitgebreid analyseren. Zo wil hij ook weten hoeveel sporenelementen erin zitten. “Voor de gezondheid van het vee is dat heel belangrijk. En bovendien: ik betaal behoorlijk wat aan mineralenmengsels. Dat moet toch...
Uit de resultaten van de vers graschecks die Eurofins Agro in april heeft uitgevoerd, blijkt dat het verse gras momenteel een hoog gehalte VEM bevat en veel suiker. Het is ook dit jaar weer uitkijken voor te snelle voorjaarskuilen.In het artikel Voorkom een té snelle...
Veel voorjaarskuilen zijn in de praktijk té snel verteerbaar. Vorig jaar was dat bij 78% van deze kuilen het geval. Hoe kunt u daar bij het maaien en inkuilmanagement rekening mee houden? Enkele tips.Snelle voorjaarskuilen zijn niet iets van alleen het afgelopen seizoen (2015)....
Eurofins Agro onderzoekt met enkele partners in Polen de relatie tussen calcium en de interne kwaliteit van fritesaardappelen. Na twee jaar onderzoek blijkt de hoofdconclusie stand te houden: de aanwezigheid van voldoende plantbeschikbaar calcium in de bodem verbetert de...

TOEPASSINGEN