PRODUCTEN

BemestingsWijzer: dé informatie voor uitgekiende bemesting! BemestingsWijzer is een topproduct...
De kwaliteit van groenten en fruit is van diverse factoren afhankelijk. Residuonderzoek speelt...
Optifeed® is het top-product van BLGG AgroXpertus op het gebied van informatievoorziening rondom...
KuilKenner Graskuil: Hét hulpmiddel van BLGG AgroXpertus om uw voerkosten per kg melk te...

EXPERTISE

Het bemestingsadvies voor de nutriënten calcium en borium wordt bijna altijd onafhankelijk van elkaar gegeven. Toch bestaat er een belangrijke relatie tussen beide elementen. Zo veroorzaakt calcium een grotere boriumbehoefte in het gewas.Telers die het calciumtekort op hun percelen repareren met een extra gift, doen er goed aan ook de boriumtoestand in de gaten te houden. Zodra het gewas extra...
De kwaliteit van het eerste gras is erg goed op dit moment.  Het vroege voorjaar en de vele zonuren zorgen voor gras met een zeer goede verteerbaarheid.  De meeste monsters van vers gras bevatten afgelopen week  daardoor 1000 VEM of meer, en een gehalte ruw eiweit (RE) tussen de 200 en 300. Het RE-gehalte is daarmee wel lager dan de voorgaande jaren in dezelfde periode. Dit komt...
Hebben uw percelen extra kali nodig? Om dat te bepalen moet u rekening houden met drie factoren: de gewasonttrekking per hectare, de aanvoer via drijfmest en capaciteit van de bodem om kali na te leveren. Zorg dat u minstens zoveel aanvult als het gewas per hectare onttrekt.In optimale omstandigheden (en dus hoge opbrengst) onttrekt snijmaïs 175-220 kg K per hectare. Dat zijn grote hoeveelheden....
Veehouders laten steeds vaker mest analyseren bij BLGG AgroXpertus. In vergelijking met 2013 is het aantal mestmonsters voor uitgebreid onderzoek in dezelfde maanden met 84% procent toegenomen. Inmiddels laten 2000 melkveehouders op jaarbasis mest onderzoeken.“Het past in een trend, maar dit jaar is de toename wel heel sterk”, zegt Gerard Abbink. Hij is productmanager bij BLGG AgroXpertus....
Kwaliteit en opbrengst: dat zijn de zaken waar een goede ruwvoerproductie op gericht moet zijn. Dit bespaart kosten voor de aankoop van krachtvoer en geeft een optimale melkproductie. Het fundament onder een lage kostprijs per kilo melk. Tien tips voor een optimale snijmaïsteelt!Onderstaande tips geven u handvatten voor een zo goed mogelijke ruwvoerteelt. Ze zijn samengesteld door het...

TOEPASSINGEN

  • Online residuverslagen in grafieken en overzichten
  • Online bemestingsverslagen, geordend per perceel
  • Uw voederwaardeverslagen online; actueel en handig