PRODUCTEN

Met BemestingsMonitor heeft u alles voor een hoge productie in huis! Met de onderdelen BODEM, TEELT...
Een gezonde teelt van begin tot eind! Dat is het doel van GewasgezondheidsMonitor. Virussen,...

EXPERTISE

Wat is het verschil tussen hooi en voordroog? En wanneer kan ik het ruwvoer laten bemonsteren? Deze vragen krijgt Eurofins regelmatig vanuit de paardenhouderij.Ruwvoer is een belangrijke energiebron voor paarden. Bovendien bestaat het rantsoen voor het grootste deel uit ruwvoer...
 De voorjaarskuilen van 2016 hebben met 959 VEM de hoogste gemiddelde voederwaarde ooit. Met een ruw eiwitgehalte (RE) van gemiddeld 168 gram zijn de kuilen mooi in balans. De relatief droge kuilen met hoge verteerbaarheid melken dan ook goed. Met een hoge...
De heftige regens van de afgelopen twee weken hebben met name in het Zuid-Oosten van Nederland, België en Zeeuws-Vlaanderen  voor uitspoeling en vervluchtiging van nutriënten geleid. Het is raadzaam voor de huidige teelt een extra CHECK uit te laten voeren.Met name stikstof...
De BodemConditieScore is een middel om de conditie van de grond een rapportcijfer te geven. Op de plek waar een bodemmonster is genomen voor analyse, wordt onder begeleiding van een bodemkundige een profielkuil gegraven. Dat levert altijd een ‘eye-opener’ op. “Eigenlijk is...
Als het gaat over organische stof in kasgrond, potgrond en substraten, dan hebben we het meestal over de hoeveelheid. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de organische stof? Dat is erg complex en onderwerp van verder onderzoek.Onlangs verscheen het advies Toestand en dynamiek...

TOEPASSINGEN