PRODUCTEN

KuilKenner bevat vanaf nu een nieuw onderdeel: Penskarakter; onze nieuwe kijk op kuilen.Met het...
BemestingsWijzer: dé informatie voor uitgekiende bemesting! BemestingsWijzer is een topproduct...
De kwaliteit van groenten en fruit is van diverse factoren afhankelijk. Residuonderzoek speelt...
Optifeed® is het top-product van BLGG AgroXpertus op het gebied van informatievoorziening rondom...

EXPERTISE

De zomerkuilen (voornamelijk 2e snede) van 2014 zijn gezond en hebben een hoge voederwaarde. Met een bovengemiddelde VEM (902 t.o.v. 884 gemiddeld andere jaren)  zijn ze aanzienlijk beter verteerbaar dan vorig jaar.Het ruw eiwit (RE) is wel beduidend lager. Dit is mogelijk een gevolg van de hoge stikstofonttrekking in de eerste snede.  Kijk voor meer resultaten op onze site.Kans op...
Voor de meeste derogatiebedrijven zijn er nog veel uitdagingen voor de maïsteelt van volgend jaar. Veel bedrijven moeten hun areaal nog inkrimpen tot 20%, en er mag volgend jaar geen P-kunstmest meer gebruikt worden. 5 tips voor een goede maïsopbrengst in 2015.Uit diverse bemestingsonderzoeken, van onder meer het NMI en de WUR, blijkt dat op percelen met een hoge fosfaattoestand en goede P-...
De maïsoogst staat alweer voor de deur. Het mooie weer van deze week bespoedigt de afrijping. Laat u vooral niet verleiden te vroeg te gaan hakselen. Een goed afgerijpte mais is cruciaal voor een hoge voederwaarde. In de proefvelden met  vroege mais wordt volgende week al begonnen met de oogst. De spreiding in afrijping is dit jaar groot door het vroege voorjaar. Hoe ver is het bij u? ...
De schade door stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) neemt de laatste jaren sterk toe. Het gaat op jaarbasis om miljoenen euro’s schade. Het roer moet daarom om in de bollensector. Telers moeten besmettingen gaan voorkomen en terugdringen. Preventieve monstername is een belangrijk middel om dit te bereiken. De KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) en BLGG AgroXpertus...
Is het zinvol om in droge tijden te beregenen? Daar is niet een standaard antwoord op te geven. Dit moet met beleid gebeuren en kan per bedrijf en zelfs per perceel verschillend zijn. Gebruik in ieder geval de pF-curve van het bemestingsverslag om te bepalen hoeveel maximaal zinvol is.Rendabel beregenen kan pas als de investering in apparatuur en brandstof op z’n minst wordt terugverdiend met een...

TOEPASSINGEN

  • Online residuverslagen in grafieken en overzichten
  • Online bemestingsverslagen, geordend per perceel
  • Uw voederwaardeverslagen online; actueel en handig