PRODUCTEN

BemestingsWijzer: dé informatie voor uitgekiende bemesting! BemestingsWijzer is een topproduct...
KuilKenner bevat vanaf nu een nieuw onderdeel: Penskarakter; onze nieuwe kijk op kuilen.Met het...
Met EquiFeed van BLGG AgroXpertus weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(...
De kwaliteit van groenten en fruit is van diverse factoren afhankelijk. Residuonderzoek speelt...
Optifeed® is het top-product van BLGG AgroXpertus op het gebied van informatievoorziening rondom...

EXPERTISE

Graslandvernieuwing wordt vaak als mogelijkheid genoemd om de productie van grasland te verbeteren. Hierdoor kunt u als melkveehouder voldoen aan de groeiende voerbehoefte  op uw bedrijf en de mestbenutting verbeteren. Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat oud grasland...
Het afgelopen groeiseizoen (2014) verliep bijzonder goed. Door de zachte winter en de goede vochtvoorziening zijn er veel nutriënten geleverd vanuit de bodem. Dit laten de gemiddelde uitkomsten van de ruwvoeranalyses mooi zien.        ...
Het is 15 februari geweest. De bemesting van de eerste snede is begonnen. Hierbij een aantal tips voor een succesvolle bemesting:         Mestonderzoek:  zekerheid over de gehalten         ...
In de akkerbouw en vollegrondsteelt is aaltjesonderzoek (nematoden) steeds meer gemeengoed. Schadelijke aaltjes zorgen vaak voor kwaliteitsproblemen en verminderde opbrengst. Preventief onderzoek kan veel leed besparen. Maar hoe zit dat in de glastuinbouw? Veroorzaken aaltjes...
Het is bij BLGG mogelijk om voor en tijdens de teelt de kwaliteit van kokos als substraat te meten. Is het adsorptiecomplex voldoende stabiel? Is de voorbewerking door de leverancier goed uitgevoerd? Het kwaliteitsonderzoek kokos geeft antwoord op deze vragen.   ...

TOEPASSINGEN