PRODUCTEN

Een gezonde teelt van begin tot eind! Dat is het doel van GewasgezondheidsMonitor. Virussen,...

EXPERTISE

Op welke datum heeft u het gras gemaaid? Door de oogstgegevens naast de resultaten van de ruwvoeranalyses te leggen zijn er vaak lessen te trekken voor het inkuilmanagement. Als u de gegevens doorgeeft aan de monsternemer, zorgt hij dat ook deze gegevens op het verslag komen.De...
Onkruid bespuiten op maïsland is vaak een noodzakelijk kwaad, maar waarom maakt u van deze nood geen deugd door tegelijkertijd ook de borium bij te bemesten? 65% procent van de percelen heeft op dit moment namelijk te weinig borium beschikbaar voor het gewas.Snijmaïs is naast...
De helft van de graslandpercelen heeft op dit moment te weinig zwavel (S) beschikbaar voor het gewas. Dat blijkt uit de resultaten van de Vers GrasChecks die in de periode maart tot half mei zijn uitgevoerd door Eurofins Agro. Het is verstandig om nog voor de tweede snede zwavel...
Op dit moment (half mei 2016) is in 65% van de percelen te weinig borium beschikbaar voor het gewas. Dat blijkt uit de gemiddelde cijfers van Eurofins Agro. Voor diverse teelten is het van groot belang om borium bij te bemesten.Telers kunnen door middel van het onderzoek CHECK...
Geen seizoen is hetzelfde. Droge en natte periodes, warme en koude periodes volgen elkaar op. Elk seizoen anders. Extra controlemomenten om de beschikbaarheid van nutriënten te checken, kunnen het verschil maken tussen een goede en slechte oogst.Ook dit jaar laat het weer zich...

TOEPASSINGEN