PRODUCTEN

Per 15 oktober 2015 zijn BLGG AgroXpertus, Altic en de agrarische activiteiten van LZV samengevoegd...

EXPERTISE

Waar de graskuilen van 2015 alle VEM-records breken, blijft de snijmais dit jaar achter.  De kou en droogte in het voorjaar en de natte periode in het najaar hebben geleid tot lagere VEM- en zetmeelgehaltes. De gemiddelde VEM-waarde van de eerste 5500 snijmaiskuilen...
In Noordoost-Nederland is waarschijnlijk een nieuwe variant van aardappelmoeheid (AM) waargenomen. Het gaat om een nieuwe virulentiegroep van de aaltjessoort Globodera pallida. Eén van de aardappelcystenaaltjes die aardappelmoeheid veroorzaken.     ...
Een heel aantal gewassen is geoogst. Tijd om lessen te trekken uit het afgelopen seizoen. Hoe hebben uw percelen gepresteerd? Waren er misschien minder goede plekken die (nog) niet goed te verklaren zijn? Of bleef een perceel in zijn geheel achter? Wij zoeken graag met u mee...
Zout in de grond, ofwel verzilting, is wereldwijd een toenemend probleem. Ook in Nederland zijn er gebieden die er mee te maken hebben. Wat kunt u hieraan doen en hoe kunnen we het meten?         BemestingsMonitor:  over zowel...
In Nederland is BLGG voor boeren een bekende partij om grondonderzoek te doen. In Duitsland ontdekken ook steeds meer ‘ Landwirte’ de meerwaarde van uitgebreid bemestingsonderzoek. “Dat levert Duitse akkerbouwers en veehouders veel nieuwe inzichten.”BLGG zet nieuwe stappen als...

TOEPASSINGEN