PRODUCTEN

Een gezonde teelt van begin tot eind! Dat is het doel van GewasgezondheidsMonitor. Virussen,...

EXPERTISE

Steeds meer melkveehouders laten mest onderzoeken voordat ze gaan uitrijden. De gehalten nutriënten variëren namelijk nogal. En bij KringloopWijzer is het een meer dan logische schakel om te onderzoeken.De belangrijkste stap voor een goede bemesting van uw eerste snede (goed...
KringloopWijzer is sinds dit jaar verplicht voor alle melkveebedrijven in Nederland. Over KringloopWijzer is van alles te zeggen. Het helpt de bedrijfsefficiëntie te vergroten en is daarmee meer dan een set regels. Tegelijkertijd zijn er wel wat zaken om rekening mee te houden....
Onze buitendienst in Nederland is weer druk bezig met de monstername voor de derogatieregeling. Doet u ook mee aan deze regeling? Of wilt u mee gaan doen? Lees dan hier de voorwaarden waaraan u moet voldoen.Voor een gezond gewas en een goede opbrengst is voldoende bemesting van...
Ralstonia solanacearum, de bacterie die bruinrot veroorzaakt, zorgt voor kopzorgen  bij rozentelers. Op dit moment adviseren we extra alert te zijn door het recirculatiewater stelselmatig te laten analyseren. In dit artikel gaan we in op de actuele situatie.In augustus 2015...
Vanaf 2016 is de KringloopWijzer voor vrijwel alle melkveebedrijven verplicht. Laat daarom nu al uw ruwvoerpartijen volgens de voorwaarden van BEX bemonsteren en opmeten. Dit is uw beginvoorraad voor KringloopWijzer in 2016. En wat moet u verder doen gedurende het jaar?...

TOEPASSINGEN